Titlul de călătorie

Informații generale:

- programul de lucru cu publicul pentru eliberarea titlului de călătorie este de Luni - Joi. Depunerea actelor se face în intervalul 09-13.00, iar ridicarea între orele 13.00-15.00;

- se eliberează celor care trebuie să călătorească în România în maxim 10 zile lucrătoare (2 săptămâni) și nu dețin pașaport sau carte de identitate valabilă;

- acest serviciu nu necesită programare prealabilă! Toate titlurile de călătorie se vor elibera NUMAI pe baza documentelor justificative privind plecarea în România (bilete de avion, rezervări la autocar, BAC etc.) printate;

- fiecare solicitant (părinții pentru minori sau adult) trebuie să prezinte documentele de identitate (certificate de naștere românești sau britanice cu apostilă - forma lungă, cu scris negru, carti de identitate sau pasapoarte) in original si xerocopie;

- fiecare solicitant (parintii pentru minori sau adult) trebuie sa prezinte 2 poze tip pasaport (poza de la umeri in sus, pe fundal alb);

- este recomandat, în măsura în care se poate, să descărcați Formularul de eliberare titlu de călătorie și să îl aduceți completat, urmând a îl semna și data în fața funcționarilor consulari;

- acest serviciu consular este gratuit;

- de regulă, titlurile de călătorie pot fi ridicate în ziua depunerii cererilor. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare pentru confirmarea identității solicitantului, cererea se înaintează Direcției Generale de Pașapoarte. Procedura de confirmare a identității poate dura 2-14 zile.

- titlul de călătorie se înmânează numai titularului sau, în cazul minorilor sub 14 ani, unuia dintre părinți, care trebuie să prezinte un act valabil de identitate (CI, pașaport sau titlu de călătorie).

- titlul de călătorie este valabil 30 de zile și poate fi folosit doar pentru o singură călătorie către România. După intrarea în România, titlul de călătorie îşi pierde valabilitatea. Pentru a reveni în Marea Britanie, persoana respectivă trebuie să obțină în România o nouă carte de identitate sau un nou pașaport.

- adulții depun cererea personal. Minorii peste 14 ani depun cererea personal și trebuie să fie însoțiți de ambii părinți. În cazul minorilor sub 14 ani este necesară prezența ambilor părinți. În cazul în care unul dintre părinți nu se poate prezenta, este necesară prezentarea unei procuri / declarații notariale din partea părintelui care nu este prezent, prin care părintele să își exprime consimțământul pentru eliberarea unui document de călătorie pentru minor. Procura / declarația poate fi autentificată de un notar public din România sau de o misiune diplomatică / oficiu consular al României din străinătate. Procura / declarația poate fi autentificată și de un notar public / solicitor din Marea Britanie sau din alt stat, dar în acest caz documentul trebuie certificat cu Apostila, conform Convenției de la Haga, sau supra-legalizat.

- persoanele care au nevoie de titlu de călătorie pentru a obține o procură pentru reînnoirea cărții de identitate sunt rugate să se programeze pentru eliberarea procurii pe portalul www.econsulat.ro iar când se vor prezenta la programarea pentru procură li se va elibera și titlul de călătorie, totul la sediul Secției consulare - 344 Kensington High Street, MEIC House, W14 8NS. În această situație, timpii de procesare a cererilor și de așteptare pot fi puțin mai mari. 

Documente necesare pentru titlul de călătorie pentru adulţi:

- Cartea de identitate și / sau pașaportul expirat(dacă sunt disponibile) – original și xerocopie;

- În cazul declarării furtului CI / paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice, original și xerocopie;

- Pierderea paşaportului / cărții de identitate se declară personalului consular, la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie (formular/declarație pierdere);

- In cazul distrugerii CI / paşaportului, se va prezenta documentul distrus sau deteriorat.

- Un document cu fotografie, care sa dovedească identitatea (de ex. carte de alegător, permis de conducere auto românesc, livret militar) sau cel puţin să cunoaşteţi codul numeric personal;

- 2 fotografii tip pașaport recente ale solicitantului, pe fundal alb;

FORMULAR / CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI TITLU DE CĂLĂTORIE – pentru a reduce timpii de așteptare dacă aveți posibilitatea, descărcați formularul și completați-l fără să îl semnați. De asemenea, formularul va poate fi pus la dispoziție de către funcționarii consulari gratuit.

Documente necesare pentru titlul de călătorie pentru minori:

- Certificatul de nastere românesc al minorului sau certificatul de naștere britanic (forma lungă, cu scris negru, pe care apar părinții) legalizat cu Apostilăconform Convenției de la Haga, de Foreign and Commonwealth Office, original și xerocopie. ATENŢIE! Nu sunt valabile certificatele de naştere în care nu au fost trecuţi părinţii. Pentru informații privind obținerea Apostilei pe certificatul de naștere click pe link https://www.gov.uk/get-document-legalised

- Cărțile de identitate și / sau pașapoartele valabile ale ambilor părinți – original și o xerocopie. Părintele cetățean român care nu are CI sau pașaport valabil va solicita, de asemenea, eliberarea unui titlu de călătorie; 

- Pașaportul expirat al minorului (dacă este cazul) – original sau o xerocopie;

- In cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie britanice, original și xerocopie;

- Pierderea paşaportului se declară la sediul Secţiei consulare, la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie;

- In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta documentul distrus sau deteriorat;

- 2 fotografii tip pașaport recente ale minorului, pe fundal alb, indiferent de vârstă;

FORMULAR / CERERE ELIBERARE TITLU DE CĂLĂTORIE/ PAŞAPORT (minor sub 14 ani) sau FORMULAR / CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI TITLU DE CĂLĂTORIE/ PAŞAPORT (minor peste 14 ani) - pentru a reduce timpii de așteptare dacă aveți posibilitatea, descărcați formularul și completați-l fără să îl semnați. De asemenea, formularul va poate fi pus la dispoziție de către funcționarii consulari gratuit.

Prezența ambilor părinți este obligatorie, însă nu este necesară prezența minorilor sub 14 ani.

Recomadări:

  • Toate documentele necesare se vor prezenta în original și xerocopie.
  • Pozele și xerocopiile documentelor le puteți face unde doriți dumneavoastra, este foarte important să veniți cu ele deja la îndemână;
  • Nu parcați pe locurile de parcare ale rezidenților! Căutați locuri de parcare disponibile în apropiere. Puteți să găsiți locuri de parcare disponibile prin aplicațiile telefoanelor mobile sau prin indicatorii rutieri.